Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โตโยต้า ถนนสีขาว ขับเคลื่อนความสุข รวมจิตอาสา รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

00

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กับกิจกรรม “โตโยต้าถนนสีขาว ขับเคลื่อนความสุข” ซึ่งเป็นการรวมพลังจิตอาสาของเครือข่ายถนนสีขาว พนักงาน โตโยต้าและครอบครัว โตโยต้า ซีเอสอาร์ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า รวมกว่า 400 คน มาร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขับขี่กันอย่างมีวินัยและน้ำใจตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน 2556

“โตโยต้าถนนสีขาว ขับเคลื่อนความสุข” เป็นกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ “ถนนสีขาว” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการเดินทางอย่างปลอดภัย เคารพกฎ วินัยจราจร และแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของโตโยต้าจิตอาสา ทั้งจากเครือข่ายถนนสีขาว พนักงานโตโยต้าและครอบครัว โตโยต้า ซีเอสอาร์ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า รวมจิตอาสาทั้งสิ้นกว่า 400 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงก่อนออกเดินทาง วันที่ 11 เมษายน 2556 จัดทีมจิตอาสาเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางบริเวณแหล่งชุมชนและสถานีขนส่งต่างๆรวมถึงผู้ขับรถสาธารณะ ได้แก่
  • แหล่งชุมชน : ถนนสีลม ราชประสงค์ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่
  • สถานีขนส่ง : สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นต้น
  • ช่วงเดินทาง วันที่ 12, 13 และ 16 เมษายน 2556 ร่วมกับกรมทางหลวงและตำรวจทางหลวง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยและน้ำใจตลอดการเดินทาง โดยแบ่งทีมจิตอาสาออกไปตามจุดพักรถทางหลวงที่สำคัญ ทั้งขาออกช่วงวันที่ 12 และ 13 เมษายน และขาเข้าวันที่ 16 เมษายน แบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่

> จุดที่ 1 ทางออกสายเหนือและอีสาน ด่านวังน้อย
> จุดที่ 2 ทางออกสายใต้และตะวันตก ด่านวังมะนาว ถ.ธนบุรี-ปากท่อ
> จุดที่ 3 ทางออกสายตะวันออก จุดพักรถชลบุรี (มอเตอร์เวย์)

โดยจัดทีมจิตอาสาจากเครือข่ายถนนสีขาวมารณรงค์การขับขี่ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ด้วย “วินัย น้ำใจ มีได้ไม่ต้องอายใคร…ขับรถดี ๆ นะครับ” พร้อมทั้งมอบถุงความสุขให้กับผู้เดินทาง นอกจากนี้โตโยต้ายังได้จัดให้มีทีมปฐมพยาบาลช่วยเหลือฉุกเฉิน และทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้ามาดูแลรถและคอยให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหากับรถขณะเดินทาง

“ในปีนี้ถือเป็นปีแรกแห่งการก้าวสู่ทศวรรษใหม่หลังจากผ่านพ้นการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 50 ปี กับคุณค่าใหม่ขององค์กร ภายใต้แนวคิด “โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนความสุขให้แก่คนไทยทุกคน” โดยหนึ่งในกลไกแห่งการขับเคลื่อนความสุขนั้น คือ

การให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการ ถนนสีขาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “ Toyota’s CSR ” หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการใช้รถใช้ถนนมากเป็นพิเศษ ซึ่งเราพยายามให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

เนื่องจาก “คน” ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่กันอย่างมีวินัยและน้ำใจ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน ดังปณิธานใหม่ของโตโยต้า” โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข